Over Marian Eikelenstam Over de behandelingen Praktische informatie KNGF/Kwaliteit Contact en route


Informatie over fysiotherapie bij spataderen vindt u onderaan deze pagina >

Wat is fysiotherapie?
De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. De fysiotherapeut behandelt patiŽnten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
De fysiotherapeut behandelt individueel. Vanaf 1 januari 2006 mag de fysiotherapeut ook behandelen zonder verwijzing van huisarts of specialist.
(Dit heet DTF Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).

Advies en begeleiding
Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in. Denk aan bijvoorbeeld het adviseren of begeleiden van patiŽnten.

Voorkomen van ziekten en klachten
De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Wanneer nodig begeleidt de fysiotherapeut patiënten ook om met een beperking te leren leven en hem helpen om eventueel weer aan het werk te kunnen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten. De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk.

De behandeling
De behandeling in deze praktijk duurt 30 minuten. In deze 30 minuten is er tijd om de voortgang te bespreken, uw vragen te beantwoorden en aan het behandelplan te werken. In de meeste gevallen krijgt u ook oefeningen om thuis aan uw herstel te werken.

terug naar boven >


Fysiotherapie bij spataderen
Ongeveer 30-60% van de volwassenen heeft spataderen, ook wel bekend als varices. Spataderen uiten zich als dikker wordende blauwe aderen of als zogenaamde 'spinnetjes' (rood/blauwe plekjes die allemaal kleine vertakkingen hebben).

Het bloedvaten stelsel bestaat uit drie hoofddelen, te weten:

 1. slagaderlijke stelsel
 2. aderlijke stelsel
 3. haarvaten

Indien de stoornissen optreden in het oppervlakkige aderlijke systeem spreekt men van spataderen. Letterlijk betekent dit: uitgezette vaten. Spataderen komen voornamelijk voor in de onderste lichaamshelft, in de regio van de billen, liezen, schaamlippen en/of de benen. Het kan beide benen betreffen, maar ze kunnen ook zeer lokaal voorkomen op één been.

Klachten bij spataderen
Veel voorkomende klachten tijdens rust en/of beweging zijn:
 • pijn
 • jeuk
 • vermoeide, zware benen
 • branderig of tintelend gevoel

Activiteiten waarbij men hinder kan ondervinden zijn:

 • staan /opstaan
 • lopen
 • liggen
 • duwen
 • tillen
Fysiotherapie bij spataderen
De behandeling is gericht op het functioneren tijdens het dagelijks leven te optimaliseren en bestaat uit:
 • voorlichting over het verschijnsel spataderen en factoren die een rol spelen bij het ontstaan hiervan 
 • algemene adviezen
 • houdings- en bewegingsadviezen
 • oefeningen
 • massage

Het doel van de therapie is om de klachten te minimaliseren en activiteiten te verbeteren. Hoeveel behandelingen er nodig zijn, wordt bepaald door het klachtenbeeld en kan variëren van een éénmalig consult tot een wekelijkse behandeling.

Uit onderzoek blijkt dat door fysiotherapie stoornissen als pijn, vermoeidheid, jeuk en branderig gevoel met 30-50 % kan verminderen. Op het gebied van activiteiten zien we verbeteringen van 30-60% bij het lopen, staan, hurken en huishoudelijke werkzaamheden.

Fysiotherapie bij spataderen rond de zwangerschap
Tijdens de zwangerschap kunnen door o.a. hormonale veranderingen spataderen ontstaan of verergeren. Bij klachten hiervan is er een speciale fysiotherapeutische behandeling mogelijk. Spataderen komen veel voor. Ze zijn zichtbaar op de benen als de dikker wordende blauwe aderen of als zogenaamde Ďspinnetjes': rood/blauwe plekjes die allemaal kleine vertakkingen krijgen. Vooral tijdens zwangerschap komen spataderen vaker voor.

Spataderen en zwangerschap
Tijdens de zwangerschap komt er meer bloedvolume in de aderen en worden onder invloed van hormonen de vaatwanden slapper. Door het groeiende kindje wordt de druk in de buik van de moeder groter. De terugstroom van bloed uit de benen richting het hart kan door deze factoren moeilijker gaan, de aderen worden wijder.

De spataderen zitten meestal op één of beide benen, maar kunnen ook op de schaamlippen optreden.

Klachten van spataderen kunnen zijn:

 • een zwaar, vermoeid gevoel
 • pijnlijke benen
 • jeuk of tintelingen

Activiteiten waarbij men hinder kan ondervinden zijn vooral staan, lopen en opstaan, maar ook tillen en zitten kan vervelend zijn.

De fysiotherapeutische behandeling
Met een intake en onderzoek worden de klachten van de spataderen in kaart gebracht. De behandeling bestaat uit adviezen en leefregels, om de klachten zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast krijgt u oefeningen en specifieke massage, om de doorbloeding te verbeteren. Meestal kunt u binnen een paar behandelingen merken dat uw dagelijkse activiteiten met minder klachten uitgevoerd kunnen worden.

De behandeling start meestal vanaf de 20e week in de zwangerschap, is wekelijks, en wordt na de bevalling afgebouwd.

Verwijzing
Een verwijzing is voor de fysiotherapeutische behandeling van spataderen tijdens de zwangerschap niet nodig, wel wenselijk.

 

terug naar boven >